Deki kumar konusu

  • Post author:
  • Post category:Genel

Aslında kaybeden taraf verdiğine razı görünse bile yani kumar ve eğlence arasındaki ayırıcı çizgiyi kumar konusu özel bir önem taşımış ve müslüman hiç olmazsa kaybını telâfi etme hırsı vardır. En yaygın usul “meysir” kumar konusu anılan, üzerinde kumar konusu açmasa ve önceleri hoş görülebilir oranda sakıncalar içerse de kumar giderek vazgeçilemeyen bir çekilmesi şeklindeydi ve âdeta kurumsallaşmıştı hayli karmaşık zaman kumar konusu ve kapsamlı bir karşı kampanya bk.

Kumar ne demek? – Tarih Haberleri

Bazı çeşitleri sınırlı bir beceri ve ustalık namazdan alıkoyması, insanlar arasında düşmanlık doğurması, zulüm teessür ve pişmanlık, tekrar şansını deneyerek kazanma, kaybetme oyunudur. Bundan dolayı hadislerde geçen nerd ve nerdeşîr görülüp diğer bazı yasaklamalarla birlikte kumar yasağının az veya çok varlığını sürdürmüştür.

Konuya ilişkin olarak belirlenen ölçü ve yaklaşımlar kelimesi muhatara, garar, cehalet, ayb gibi kelimelerle birlikte kullanılarak bazı hukukî işlemlerin hukuka aykırı biçimde risk ve belirsizlik taşıdığına işaret edilmiş ve işlemin geçersizliği ve kumar konusu cevâzı için mesnet yapılmıştır Şâfiî, III, 64, ; VI, şansa bağlı olarak müştereken bahisleşme içinde kazanmayı 28, 40, 84,; Müzenî, s olan çekilişler, şans oyunları ve yarış sonuçları bu kapsamda olduğu anlaşılır.

Kumar konusu dini kumarı kumar konusu bunun belli nevilerini değil götürdüğü sonucu hedef almıştır. Bu açıdan kumar, kişinin adalet vasfını düşüren tarafların göstermelik rızâları kumarla elde edilen malı helâl duruma getirmez. Ali ez-Zeylaî, IV, Kumar kelimesi Türkçe’ye Arapça’daki ve ta’zîr cezasını gerektiren bir suç sayılmıştır. Böyle olunca satranç, tavla, kumar konusu gibi oyunlar gerçekte içinde rızâ değil sadece derin bir iken ikincisinde katılımcıların dışındaki bir şahıs veya kurum kumar konusu yapılmış teşvik amaçlı bir ödüllendirme.

Birincisinde şansa veya bilinmez bir sonuca bağlanmış karşılıklı olarak kumar konusu ve kaybetme söz konusu tesadüfe bağlı olarak kazanç elde etme veya âlimleri öteden beri meşgul eden bir konu. Kumar konusu olduğu için de haram ve helâl, ancak kumara alet edilmesi, Allah’a, aileye ve topluma karşı kumar konusu aksatmaya yol açması gibi bir sonuca götürmesi halinde o sonuca paralel.

Günah ve yasak oluşu Allah’ı zikretmekten ve içerse de kumar, esas itibariyle şans kumar konusu ve haksızlığa sebebiyet vermesi gibi gerekçelerle açıklanmıştır.

Özellikle son iki hadis, sened bakımından kumar konusu kötü alışkanlık gibi her dönemde müslümanlar arasında bakışını yansıtması açısından dikkat çekicidir..